background

Programul Casa Verde

Cum să aplici la Casa Verde cu Green Solutions?

Pașii pentru aplicarea la Casa Verde cu Green Solutions

background

1. Să te înregistrezi pe site-ul AFM - www.afm.ro

background

2. Încarcă documentele necesare pentru programul Casa Verde

background

3. Alege NET CONF ca instalator

background

4. Noi îți validăm cererea la programul Casa Verde

background

5. Evaluăm și instalăm sistemul tău fotovoltaic

background

6. Bucură-te de beneficiile energiei solare

background

Casa Verde

Informații privind înscrierea în programul Casa Verde

Vrei să fii printre primii care vor beneficia de subvenția de 20.000 de lei oferită prin programul Casa Verde? Atunci tot ce trebuie să faci este să:

 1. Să te înregistrezi pe site-ul AFM - www.afm.ro .
 2. Încarcă documentele necesare pentru programul Casa Verde.
 3. Alege NET CONF ca instalator.
 4. Noi îți validăm cererea la programul Casa Verde
 5. Evaluăm și instalăm sistemul tău fotovoltaic

Documente necesare solicitantului în vederea aprobării:

 1. Cererea de finanţare, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid, semnată de solicitant sau de împuternicitul acestuia;
 2. Actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;
 3. Împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul;
 4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicație;
 5. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
 6. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
 7. Extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;
 8. Copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.

office@greensolution.ro

Pentru mai multe informații contactează-ne

Vă contactăm în cel mai scurt timp posibil, dacă completați formularul de pe această pagină. Sau, sunați-ne: +40 (770) 213 830

Contactează-ne

Metoda preferată de contact